ΦΒ357

Σεμινάριο: Ζητήματα της φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας

Η Φιλοσοφική Ανθρωπολογία – η οποία ως φιλοσοφικός κλάδος και ρεύμα γνώρισε μεγάλη άνθηση στον 20ό αιώνα (M. Scheler, H. Plessner, A. Gehlen κ.α.) – έχει ως κεντρικό θέμα της τα ερωτήματα: Τι είναι ο άνθρωπος; (στο οποίο, κατά τον Καντ, συνοψίζονται όλα τα φιλοσοφικά ερωτήματα). Ποια είναι η «φύση» του ανθρώπου, ποια μπορεί και πρέπει να είναι η αποστολή (το ιδιαίτερο έργο) του; Στο Σεμινάριο, εκκινώντας από την ανθρωπολογία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, θα επικεντρωθούμε στις απόψεις των Καντ, Σίλλερ, Φίχτε, Κασσίρερ και Μαρκούζε.

Ειδική βιβλιογραφία θα δοθεί στο μάθημα.