ΦΒ357.2

Φιλοσοφική Ανθρωπολογία

Εξετάζονται τα εννοιολογικά θεμέλια, οι εξηγητικές δυνατότητες και τα όρια της θεωρίας των ορθολογικών επιλογών και αποφάσεων. Απώτερος στόχος είναι να αναδειχτούν οι ανθρωπολογικές παραδοχές που ενυπάρχουν, συχνά αδήλως, στη θεωρία των ορθολογικών επιλογών.

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε φοιτήτριες και φοιτητές στο όγδοο εξάμηνο σπουδών.

Διανέμονται σημειώσεις.