ΦΒ353.1

Φιλοσοφία της ιστορίας του Καντ

Η φιλοσοφία της ιστορίας θέτει ερωτήματα σχετικά με το ιστορικό γίγνεσθαι και την ιστορική γνώση, τα οποία υπερβαίνουν τα όρια των ιστορικών επιστημών. Τέτοια ερωτήματα αναφέρονται, λ.χ., στο αν συνάγονται γενικές αρχές ή γενικά χαρακτηριστικά από την ιστορία, και αν ναι, ποια· αν υπάρχουν «ιστορικοί νόμοι»· αν η ιστορία ακολουθεί μια ορισμένη πορεία (λ.χ., προς την πρόοδο), αν έχει κάποιον σκοπό ή σκοπούς κτλ.

     Η φιλοσοφία της ιστορίας του Καντ θεωρείται θεμελιακής σημασίας για τα ζητήματα αυτά. Στο σεμινάριο θα μελετήσομε και θα συζητήσομε ορισμένα από τα κυριότερα δοκίμια (μελέτες) της καντιανής φιλοσοφίας της ιστορίας.

Βασικό κείμενο:

Ι. Καντ, Δοκίμια, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Ε. Π. Παπανούτσος, Αθήνα: Δωδώνη 1971.

Περαιτέρω ειδική βιβλιογραφία θα δοθεί στο μάθημα.