ΦΒ351.1

Φιλοσοφία της Λογοτεχνίας

Η τέχνη του λόγου έχει απασχολήσει τη φιλοσοφία, από τις πρώτες απόπειρες συστηματικής διερώτησης του νοήματος που εμπεριέχει η ποιητική δημιουργία, ως τις σύγχρονες αναλύσεις των δυνατοτήτων και των ορίων της έντεχνης μυθοπλασίας. Το σεμιναριακό αυτό μάθημα θα θέσει προς εξέταση ένα σύνολο ερωτημάτων που αφορούν τη φιλοσοφία της αντίληψης, της εμπρόθετης δημιουργίας, της πρόσληψης, της θυμικής στάσης, της έλλογης ερμηνείας και της αισθητικής αξιολόγησης των λογοτεχνικών κειμένων.

Βασική βιβλιογραφία

Αλέξανδρος Νεχαμάς, Η τέχνη του βίου. Νεφέλη, 2001.
Αριστοτέλης, Περί ποιητικής.
Πλάτων, Ίων.
Σαρτρ, Τι είναι η λογοτεχνία; Μεταίχμιο, 2006.