ΦΒ350.9

Αισθητικές Θεωρήσεις της Αρχιτεκτονικής

Η αρχιτεκτονική είναι η μόνη μορφή τέχνης με την οποία όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή. Στο παρόν σεμινάριο θα αναλυθούν οι κύριες φιλοσοφικές θεωρίες για την αισθητική αποτίμηση αυτής της τέχνης στις διάφορες μορφές της: από τον αρχαιοελληνικό ναό μέχρι το ερείπιο και τη μοντέρνα αρχιτεκτονική. Η βιβλιογραφία του σεμιναρίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κείμενα των Σοπενχάουερ, Χέγκελ, Ζίμμελ, Χάιντεγκερ, Αντόρνο, Χάμπερμας και Μιχελή. Οι φοιτητές θα επιλέξουν ένα θέμα που θα δοθεί από τον διδάσκοντα. Θα πρέπει στη συνέχεια να το παρουσιάσουν και να εκπονήσουν μια γραπτή εργασία με βάση τα κείμενα και τη βιβλιογραφία του μαθήματος, τα οποία έχουν ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του μαθήματος. Στις εργασίες θα υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή στη σωστή προσπέλαση και παρουσίαση της βιβλιογραφίας με τους δόκιμους ακαδημαϊκά τρόπους. Η ευχέρεια στην ανάγνωση ακαδημαϊκών κειμένων στα αγγλικά είναι απαραίτητη ενώ χρήσιμη είναι η ικανότητα ανάγνωσης στα γερμανικά. Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν θα πρέπει τέλος να επιδείξουν γοργή ικανότητα κατανόησης και αφομοίωσης των κυριότερων αρχιτεκτονικών αναφορών.