ΦΒ350.4

Φιλοσοφία του Κινηματογράφου

Η φιλοσοφία του κινηματογράφου αποτελεί ένα σημαντικό και γοργά αναπτυσσόμενο πεδίο έρευνας της σύγχρονης φιλοσοφίας της τέχνης. Στο σεμινάριο αυτό θα εξετάσουμε τα ζητήματα εκείνα που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της έρευνας: ζητήματα σχετικά με τη φύση και την καλλιτεχνική διάσταση του κινηματογραφικού έργου, τη δομή της κινηματογραφικής αφήγησης, την έννοια του κινηματογραφικού δημιουργού, και τη συναισθηματική εμπλοκή του θεατή με τους κινηματογραφικούς χαρακτήρες. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι η ικανότητα χρήσης αγγλικής βιβλιογραφίας.