ΦΒ350.11

Η φύση του αισθητικού βιώματος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση και η κριτική επεξεργασία διαφορετικών φιλοσοφικών θεωρήσεων σε σχέση με τη φύση του αισθητικού βιώματος (ή αλλιώς, της αισθητικής εμπειρίας). Σε αυτό το πλαίσιο θα μας απασχολήσουν κυρίως τα ακόλουθα ζητήματα: Το αισθητικό βίωμα είναι ένα βίωμα το οποίο έχει διακριτά χαρακτηριστικά ή απαιτεί μια ορισμένη στάση απέναντι στο αντικείμενό του; Υπάρχει ένα ορισμένο είδος απόλαυσης που προσιδιάζει στο αισθητικό βίωμα; Οι αισθητικές ιδιότητες είναι τέτοιες που μπορούν να γίνουν αντιληπτές, όπως π.χ. το χρώμα ή το σχήμα ενός αντικειμένου; Η ικανότητά του να εγείρει αισθητική εμπειρία είναι αναγκαίο χαρακτηριστικό του έργου τέχνης; Τέλος, ως προς τι διαφέρει (αν διαφέρει) το αισθητικό βίωμα που εγείρει η τέχνη από αυτό που εγείρει το περιβάλλον;

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα ήταν χρήσιμο κάποιο υπόβαθρο στην Αισθητική και τη Φιλοσοφία της Τέχνης, χωρίς όμως να είναι απολύτως αναγκαίο. Αναγκαία είναι ωστόσο η ικανότητα ανάγνωσης αγγλικών κειμένων καθώς η βιβλιογραφία, στο μεγαλύτερο μέρος της, θα είναι στην αγγλική γλώσσα (λόγω έλλειψης ελληνικών μεταφράσεων).