ΦΒ350.10

Η Τέχνη στην Πολιτεία του Πλάτωνα

Σκοπός της άσκησης είναι να ανασυγκροτήσει τις περί τέχνης απόψεις του Πλάτωνα μέσα από την συστηματική μελέτη του ίδιου του πρωτότυπου κειμένου. Θα εστιάσουμε ιδιαίτερα στο δεύτερο, το τρίτο και το δέκατο βιβλίο της Πολιτείας, όπου συναντάμε τις απόψεις του Πλάτωνα για την τέχνη, αλλά και στο 7ο , όπου συναντάμε την αλληγορία του σπηλαίου και το θέατρο σκιών που στήνεται στο πλαίσιό της.