ΦΓ368.2

Θέματα αρχαίας πολιτικής φιλοσοφίας: η έννοια του νόμου

Ξεκινώντας από τη σοφιστική παράδοση (με έμφαση στο Περί αληθείας του Αντιφώντα και την Αντιγόνη του Σοφοκλή) και τη θεωρητική συζήτηση για την ιστορική ανάδυση της έννοιας του νόμου (με έμφαση στις σχέσεις του φαινομένου με τη χρήση του γραπτού λόγου), θα εξετάσουμε τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται σε μια σειρά από κείμενα, όπως: ο Κρίτων, ο Γοργίας, ο Πολιτικός και οι Νόμοι του Πλάτωνα, τα Πολιτικά του Αριστοτέλη, το De legibus του Κικέρωνα.