ΦΒ340.4

Το Κοινωνικό Συμβόλαιο του Rousseau

Ο Μαρξ είπε ότι ο Rousseau αρνείται πάντα κάθε είδους συμβιβασμό με την κατεστημένη εξουσία, ακόμη και επιφανειακό. Στο σεμινάριο θα έχουμε την ευκαιρία να διατρέξουμε την πολιτική φιλοσοφία του Rousseau διαβάζοντας Το Κοινωνικό Συμβόλαιο, μαζί με την Πραγματεία περί της Καταγωγής των Θεμελίων της Ανισότητας ανάμεσα στους Ανθρώπους. Στον Rousseau βρίσκει κανείς μία εξαιρετική (αυτο-)κριτική μιας συγκεκριμένης τάσης του Διαφωτισμού που θεωρεί ότι ο λόγος είναι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου σε αντίθεση με τα ζώα, ενώ ο Rousseau θεωρεί ότι είναι η ελευθερία αυτή που τον διαφοροποιεί. Παράλληλα ασκεί δριμεία κριτική στους θεωρητικούς της φυσικής κατάστασης (Pufendorf, Hobbes, Locke). Το Κοινωνικό Συμβόλαιο αποτελεί ένα από τα κλασικά έργα πολιτικής φιλοσοφίας, μέσα στο οποίο βρίσκει κανείς μια εξαιρετική υπεράσπιση της δημοκρατίας, η οποία συνδυάζεται με μια ιδιαίτερη αντίληψη για την ελευθερία και το νόμο.