ΦΒ334.3

Ηθική των Ζώων

Η Ηθική των ζώων είναι ένας κλάδος της εφαρμοσμένης Ηθικής που αφορά τη σχέση του ανθρώπου με τα (άλλα) ζώα και ειδικά το ερώτημα για την ηθικώς ορθή στάση του ανθρώπου απέναντι σε αυτά. Έχουν τα ζώα δικαιώματα; Έχουν αξία ή αξιοπρέπεια; Επιτρέπεται να τα βασανίζουμε, να τα σκοτώνουμε ή να τα τρώμε; Επιτρέπεται να τα χρησιμοποιούμε για τις δουλειές μας, για τη διασκέδασή μας ή ακόμα και ως κατοικίδια; Επιτρέπεται να κάνουμε πειράματα στα ζώα; Με τέτοια ερωτήματα ασχολούνται οι φιλόσοφοι στο πλαίσιο της Ηθικής των ζώων, ενώ, ιδιαίτερα τα τελευταία είκοσι χρόνια, η σχετική συζήτηση γνωρίζει μεγάλη άνθηση στη διεθνή φιλοσοφική κοινότητα.

Στο σεμινάριο θα ασχοληθούμε με τις απόψεις φιλοσόφων που συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση, όπως είναι ο Peter Singer, ο Tom Regan, η Christine Korsgaard, ο Paul Taylor, η Martha Nussbaum, ο Joel Feinberg, η Josephine Donovan. Παράλληλα θα δούμε και τις απόψεις κλασικών φιλοσόφων, όπως του Immanuel Kant και του Arthur Schopenhauer, αλλά και απόψεις όπως αυτές του Albert Schweitzer, στον βαθμό που οι θεωρίες αυτών των φιλοσόφων ασκούν σημαντική επίδραση στη σύγχρονη συζήτηση. Από την άποψη των φιλοσοφικών ρευμάτων, στην Ηθική των ζώων συναντώνται ο ωφελιμισμός, η καντιανή παράδοση, οι θεωρίες ηθικών δικαιωμάτων, η Ηθική της συμπάθειας, η συμβολαιοκρατία, η αρεταϊκή Ηθική. Αυτό από μόνο του δείχνει τη φιλοσοφική βαρύτητα του συγκεκριμένου κλάδου της εφαρμοσμένης Ηθικής.

Στο σεμινάριο, αφού προηγηθεί μια σειρά εισαγωγικών παραδόσεων, οι φοιτητές θα αναλάβουν να γράψουν και να παρουσιάσουν εργασίες. Μετά από κάθε παρουσίαση θα ακολουθεί συζήτηση. Οι φοιτητές θα πρέπει, με βάση τα σχόλια και τις επισημάνσεις που τους έγιναν, να τροποποιήσουν και να διορθώσουν το γραπτό τους κείμενο, το οποίο θα καταθέσουν στο τέλος του εξαμήνου.