ΦΒ331

Κανονιστική Ηθική

Η κανονιστική Ηθική αποτελεί εκείνη την περιοχή της ηθικής φιλοσοφίας στην οποία επιχειρείται να δοθεί απάντηση στο ερώτημα, ποιο είναι το κριτήριο του ηθικά ορθού και εσφαλμένου και ποιες οι νόρμες που πρέπει να καθορίζουν το ανθρώπινο πράττειν. Οι κανονιστικές ηθικές θεωρίες διακρίνονται στις αρεταϊκές, στις δεοντολογικές και στις συνεπειοκρατικές θεωρίες.

Στο σεμινάριο θα εξεταστούν τα κύρια προβλήματα με τα οποία ασχολούνται αυτές οι θεωρίες, με αφετηρία πάντα κείμενα από το έργο εκπροσώπων τους. Αφού προηγηθεί μια σειρά εισαγωγικών παραδόσεων, οι φοιτητές θα αναλάβουν να γράψουν και να παρουσιάσουν εργασίες. Μετά από κάθε παρουσίαση θα ακολουθεί συζήτηση. Οι φοιτητές θα πρέπει, με βάση τα σχόλια και τις επισημάνσεις που τους έγιναν, να τροποποιήσουν και να διορθώσουν το γραπτό τους κείμενο, το οποίο και θα καταθέσουν στο τέλος του εξαμήνου.