ΦΒ330

Ηθικότητα και ευδαιμονία

Το ζήτημα της ευτυχίας (ή ευδαιμονίας) αποτελεί κεντρικό θέμα της ηθικής αλλά και της φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας, της φιλοσοφίας της ζωής και άλλων φιλοσοφικών κλάδων και ρευμάτων. Πολλοί στοχαστές συγκλίνουν στην άποψη ότι η ευτυχία αποτελεί ένα από τα κυριότερα αγαθά (ή, ενδεχομένως, και το υπέρτατο αγαθό), διαφωνούν όμως στον προσδιορισμό της. Γεννώνται λοιπόν τα ζητήματα: Τι είναι η ευτυχία; Σε τι συνίσταται (ή ποια είναι τα στοιχεία της); Πώς συνδέεται με ορισμένα άλλα κεντρικά θέματα της ηθικής, όπως, λ.χ., το αγαθό, η αρετή, οι ηθικές αξίες και αρχές:  

Στο σεμινάριο θα μελετήσομε και θα συζητήσομε ορισμένα από τα σχετικά ζητήματα με βάση κείμενα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Επίκουρου, των Στωικών, του Σπινόζα, του Καντ, του Σίλλερ, του Σοπενχάουερ και του Τζ. Στ. Μιλλ.     

Διευκρινίσεις: Για ευνόητους λόγους (για να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερους φοιτητές/τριες) δεν επιτρέπεται κατ’ αρχήν η συμμετοχή φοιτητή/τριας και στα δύο σεμινάρια του ιδίου διδάσκοντος (Κ. Α.). Επίσης, επειδή τα θέματα των σεμιναρίων του Χ.Ε. 2015/16 & του τρέχοντος Ε.Ε. επικαλύπτονται (ή τέμνονται) σε μεγάλο βαθμό, δεν επιτρέπεται κατ’ αρχήν η συμμετοχή φοιτητή/τριας που παρακολούθησε το σεμινάριο ΦΒ 357.3/ΦΓ 363.11 του Χ.Ε. 2015/16 σε κανένα από τα δύο σεμινάρια του τρέχοντος Ε.Ε.