ΦΒ330.7

Zητήματα Καντιανής Ηθικής

Στο σεμινάριο αυτό θα ασχοληθούμε με την καντιανή ηθική θεωρία και την εφαρμογή αυτής σε ζητήματα
όπως είναι η ευθανασία, η άμβλωση, η αντικειμενοποίηση, κτλ.