ΦΒ330.4

Ηθική Φιλοσοφία: Θεωρία και Εφαρμογές

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε δυο από τις σημαντικότερες ηθικές θεωρίες, τον ωφελιμισμό και την θεωρία του Kant. Στη συνέχεια, θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή των θεωριών αυτών σε πρακτικά ζητήματα, όπως η δωρεά και πώληση οργάνων, η φτώχεια στις χώρες του Τρίτου Κόσμου και η πορνεία.