ΦΒ253.1

Καντιανή Φιλοσοφία της Ιστορίας

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε βασικά σημεία της καντιανής φιλοσοφίας της ιστορίας και θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο αυτή συμπλέκεται με άλλες περιοχές της καντιανής φιλοσοφίας, κυρίως με την ηθική και την πολιτική φιλοσοφία του Καντ. Θα βασιστούμε: (α) στα φιλοσοφικοϊστορικά δοκίμια του Καντ που περιλαμβάνονται στη συλλογή του Ε. Μ. Παπανούτσου υπό τον τίτλο «Ιμμάνουελ Καντ, Δοκίμια», (β) στην Αιώνια Ειρήνη, (γ) στη Θρησκεία εντός των ορίων του Λόγου και μόνο, και (δ) στην Κριτική της κριτικής δύναμης.