ΦΒ250

Εισαγωγή στην Αισθητική

Σκοπός του μαθήματος είναι η συγκριτική και κριτική παρουσίαση μιας σειράς ζητημάτων που αφορούν την καλλιτεχνική δημιουργία και την αισθητική εμπειρία, όπως η μιμητική λειτουργία της τέχνης, οι έννοιες του ωραίου και του υψηλού, η σχέση μορφής και περιεχομένου, ο συμβολισμός, το πρόβλημα του γούστου και της καλαισθητικής κρίσης, ο ρόλος της φαντασίας και της ιδιοφυΐας στην καλλιτεχνική παραγωγή, η ηθική αξία της τέχνης, καθώς και η σχέση πραγματικότητας και τέχνης. Τα παραπάνω ζητήματα εξετάζονται με αφορμή την ανάλυση συγκεκριμένων αισθητικών θεωριών ή θέσεων (Πλάτων, Αριστοτέλης, Πλωτίνος, Χιουμ, Μπερκ, Καντ, Σίλλερ, κ.α.), η διερεύνηση των οποίων θα βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με την εξέλιξη της αισθητικής και τις διαδοχικές μεταμορφώσεις της από την κλασική αρχαιότητα έως τον γερμανικό ιδεαλισμό.