ΦΒ250.9

Θεωρίες Αισθητικής ΙΙΙ: Η Γερμανική Αισθητική Παράδοση

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος θα προσεγγίσουμε την Γερμανική αισθητική παράδοση ξεκινώντας από τον Kant και φτάνοντας μέχρι τον Heidegger. Σκοπός του μαθήματος είναι α) να προβάλλει τις βασικές θέσεις αυτής της παράδοσης σχετικά με την ουσία του έργου τέχνης, την έννοια της ομορφιάς, ή την σχέση ανάμεσα στην τέχνη και την αλήθεια, β) να  καταδείξει πώς οι θεωρίες διαφορετικών φιλοσόφων για την τέχνη συνδέονται με τις βασικές τους μεταφυσικές παραδοχές, και τέλος γ) να φωτίσει τις πολλαπλές συνδέσεις και αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις διαφορετικές αισθητικές θεωρίες αυτής της παράδοσης.