ΦΒ250.8

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Αισθητική

Η ερμηνευτική θεωρία της αρχαϊκής εποχής, αντιλήψεις για την ποίηση και τους ποιητές. Οι πλατωνικές αντιλήψεις για την ποίηση και τη δημιουργία. Η ποιητική του Αριστοτέλη. Η αρχαία τραγωδία: αισθητικές και πολιτικές αντιλήψεις, αρχαίες και νεότερες ερμηνείες. Η κριτική των Στωικών και η επικούρεια θεωρία της γλώσσας. Το Περί ύψους του Λογγίνου. Η κληρονομιά της κλασικής κριτικής και οι χριστιανικές αντιλήψεις για τη σύνδεση αισθητικής-ηθικής. Θείος δημιουργός και άνθρωπος τεχνίτης στον Μ. Βασίλειο. Απόψεις του Γρηγορίου Θεολόγου για την ποίηση. Φιλοσοφικές προϋποθέσεις ερμηνείας της εικόνας.

Βιβλιογραφία: George A. Kennedy, Αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή κριτική, μτφρ. Αντώνης Ρεγκάκος, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών/Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 2008. Μανόλης Ανδρόνικος, Ο Πλάτων και η τέχνη. Οι πλατωνικές απόψεις για το ωραίο και τις εικαστικές τέχνες, Νεφέλη, Αθήνα 1986. G.M.A. Grube, Ο Αριστοτέλης για την ποίηση και το ύφος, μτφρ. Γερ. Δ. Χρυσάφης, Ινστιτούτο του Βιβλίου-Καρδαμίτσα, Αθήνα 1995. Δημήτρης Αγγελής, Αισθητική βυζαντινή. Η έννοια του κάλλους στον Μ. Βασίλειο, Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 2004. Γιώργος Ζωγραφίδης, Βυζαντινή φιλοσοφία της εικόνας. Μια ανάγνωση του Ιωάννη Δαμασκηνού, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997.