ΦΒ250.5

Θεωρίες Αισθητικής ΙΙ: ο 20ος αιώνας

Στο μάθημα Θεωρίες Αισθητικής ΙΙ: ο 20ος αι., θα εξετάσουμε μια σειρά από ζητήματα που διατρέχουν τη θεωρητική προσέγγιση της τέχνης κατά τον 20ο αιώνα. Τα ζητήματα αυτά σχετίζονται κυρίως με τον ορισμό της τέχνης και τη λειτουργία του «τεχνόκοσμου», με την αισθητική εμπειρία και τη σχέση ανάμεσα στο έργο τέχνης και τον αποδέκτη και, τέλος, με τη σχέση ανάμεσα στην τέχνη και τις κυρίαρχες αξίες.

Προτεινόμενα Βιβλία:
(1) Παναγιώτης Πούλος (επιμ.), Έννοιες της Τέχνης τον 20ο αιώνα. Εκδόσεις Α.Σ.Κ.Τ.
(2) Ρίτσαρντ Βόλχαϊμ, Η Τέχνη και τα Αντικείμενά της, επιμ. Παναγιώτης Πούλος. Εκδόσεις Α.Σ.Κ.Τ.