ΦΒ250.4

Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών

Η ιστορία των αισθητικών θεωριών αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο της φιλοσοφικής προσέγγισης στην τέχνη, όχι μόνο για την ωφελιμότητα της γνωριμίας μας με τα κύρια διανοητικά συστήματα ανάλυσης των αισθητικών φαινομένων, αλλά κυρίως για τα ερευνητικά ζητήματα που εγείρει η σοβαρή ενασχόληση με τα σχετικά φιλοσοφικά κείμενα. Το μάθημα θα εισαγάγει του φοιτητές στις βασικές εννοιολογικές διακρίσεις, στους κύριους τρόπους διατύπωσης ερωτημάτων, και σε κάποια από τα σημαντικότερα φιλοσοφικά εγχειρήματα εξήγησης, ερμηνείας, και αξιολόγησης των έργων και των πρακτικών που συγκροτούν το πολυσύνθετο φαινόμενο της  τέχνης.

Βασική βιβλιογραφία

Monroe Beardsley, Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών. Νεφέλη, 1989.
Richard Woolheim, Η Τέχνη και τα Αντικείμενά της. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 2009.