ΦΒ250.19

Η Φύση του Έργου Τέχνης:Φιλοσοφικές Προσεγγίσεις

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις φιλοσοφικές θεωρίες που προσδιορίζουν το οντολογικό υπόβαθρο και ανιχνεύουν τους τρόπους ύπαρξης του έργου τέχνης. Σε τι διαφέρει ένα έργο τέχνης από ένα αντικείμενο; Ποια είναι τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά ενός έργου τέχνης και πώς αυτά μεταβάλλονται στα διάφορα εκφραστικά μέσα; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την παραγωγή ενός έργου τέχνης;  Εξετάζοντας τις σημαντικότερες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα αναρωτηθούμε στο διάβα των παραδόσεων για το εάν τελικά υπάρχει ορισμένη φύση του έργου τέχνης και για το πώς εντάσσεται αυτή στην ευρύτερη σχέση φύσης και τέχνης. Εκτός από τα διδακτικά συγγράμματα έχει ήδη αναρτηθεί σχετική βιβλιογραφία. Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με γραπτές εξετάσεις όπου οι φοιτητές θα κληθούν να αναπτύξουν ένα φιλοσοφικό δοκίμιο.