ΦΒ250.16

Ζητήματα Σύγχρονης Φιλοσοφίας της Τέχνης

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια κριτική εισαγωγή στη σύγχρονη αναλυτική φιλοσοφία της τέχνης. Θα εξετάσουμε τα κύρια θεωρητικά ζητήματα τα οποία απασχολούν αυτή την παράδοση, και τα οποία σχετίζονται με τη φύση και τις δυνατότητες της τέχνης, με τη φύση και τις προϋποθέσεις της αισθητικής εμπειρίας, αλλά και με τις προϋποθέσεις της κατάλληλης συναισθηματικής και αξιολογικής ανταπόκρισης του θεατή στο έργο τέχνης. Η παρακολούθηση του μαθήματος δεν προϋποθέτει εξοικείωση με το πεδίο της αισθητικής και της φιλοσοφίας της τέχνης.