ΦΒ250.12

Αισθητική και Ηθική

Σκοπός του μαθήματος είναι η συγκριτική και κριτική παρουσίαση της σχέσης μεταξύ αισθητικής και ηθικής. Η σχέση αυτή θα διερευνηθεί μέσα από την εξέταση μιας σειράς ζητημάτων που αφορούν την καλλιτεχνική δημιουργία και την αισθητική εμπειρία, όπως η μιμητική λειτουργία της τέχνης, οι έννοιες του ωραίου και του υψηλού, η σχέση μορφής και περιεχομένου, το γούστο και η καλαισθητική κρίση, ο ρόλος της φαντασίας και της ιδιοφυΐας, η ηθική αξία της τέχνης, καθώς και η σχέση τέχνης και πραγματικότητας. Τα παραπάνω ζητήματα εξετάζονται με αφορμή την ανάλυση συγκεκριμένων αισθητικών θεωριών (Πλάτων, Αριστοτέλης, Πλωτίνος, Μπάουμγκαρτεν, Χιουμ, Μπερκ, Καντ, Σίλλερ, κ.ά.), η διερεύνηση των οποίων θα βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με την εξέλιξη της αισθητικής και τις διαδοχικές μεταμορφώσεις της από την κλασική αρχαιότητα έως τον γερμανικό ιδεαλισμό.

Βιβλιογραφία

  1. Monroe C. Beardsley, Ιστορία των αισθητικών θεωριών από την κλασική αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μτφρ. Δ. Κούρτοβικ και Π. Χριστοδουλίδης, Νεφέλη, 1989. (κύριο σύγγραμμα)
  2. Αλεξάνδρα Μουρίκη, Μεταμορφώσεις της Αισθητικής, Νεφέλη, 2003.