ΦB250.10

Το ζήτημα της καλλιτεχνικής δημιουργίας κατά τον 18ο αιώνα: ιδιοφυία και πρωτοτυπία στην τέχνη

Το μάθημα διερευνά το ζήτημα της καλλιτεχνικής δημιουργίας όπως αυτή αναδύεται κατά τον 18ο αιώνα και με επίκεντρο τις έννοιες της ιδιοφυίας και αντίστοιχα της πρωτοτυπίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξεταστούν οι ιστορικο-φιλοσοφικοί όροι ανάδυσης της προβληματικής και θα μελετηθούν αντιπροσωπευτικά δείγματα της εμπειριστικής και της ιδεαλιστικής θεώρησης της. Ενδεικτικά, θα εξεταστούν κείμενα των Shaftesbury, Young, Gerard, Kant, Schiller κτλ.