ΦΒ242.3

Θεωρίες Ισότητας

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην έννοια της ισότητας και το ρόλο της στην πολιτική φιλοσοφία (νομική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική ισότητα). Σκοπός του μαθήματος είναι να απαντηθούν ερωτήματα όπως τι είναι ισότητα, ισότητα ανάμεσα σε ποιους και ως προς τι; Θα παρουσιαστούν οι φιλελεύθερες εκδοχές της, αλλά και η απόψεις του συντηρητισμού, του μαρξισμού, του εθνικισμού και του νεοφιλελευθερισμού μαζί με την εξέλιξη του κράτους πρόνοιας.   

Στόχος του μαθήματος: να κατανοηθεί η έννοια της ισότητας κανονιστικά αλλά και να συνειδητοποιηθεί η ιστορική της εξέλιξη από τον Διαφωτισμό έως και σήμερα.

Προτεινόμενα διδακτικά εγχειρίδια:

  1. Will Kymlicka, Η Πολιτική Φιλοσοφία της Εποχής μας, εισαγωγή-μετάφραση Γρηγόρης Μολύβας, Αθήνα: Πόλις, 2005
  2. Thomas Nagel, Ισότητα και Μεροληψία, εισαγωγή-επιμέλεια Κ. Κουκουζέλης, μετάφραση Κ. Κουκουζέλης και Π. Φλέσσας, επίμετρο Κων/νος Παπαγεωργίου, Αθήνα: Εκκρεμές, 2011

Κείμενα:

Θα χρησιμοποιήσουμε κυρίως το βιβλίο του Pierre Rosanvallon, Η κοινωνία των ίσων, Αθήνα; Πόλις, 2014, αλλά και κάποια από τα κλασικά κείμενα που θα βρείτε σε φωτοτυπίες στην βιβλιοθήκη στο ράφι του μαθήματος.

Επικοινωνία: για οποιαδήποτε απορία και βιβλιογραφική βοήθεια μπορείτε να απευθύνεστε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στο koukouze@uoc.gr

Βιβλιογραφία

Pierre Rosanvallon, Η κοινωνία των ίσων, Αθήνα; Πόλις, 2014

Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλίο V.

                          Πολιτικά, Βιβλίο ΙΙΙ

Locke, Δεύτερη Πραγματεία περί Κυβερνήσεως, κεφ. ΙΙ, V, VI.

Φ.Α. Χάγιεκ, Το Σύνταγμα της Ελευθερίας, Καστανιώτης/Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κων/νος Καραμανλής, κεφ. 6

Jean Jacques Rousseau, Πραγματεία περί της καταγωγής και των θεμελίων της ανισότητας, Σύγχρονη Εποχή, σελ. 75-78.

John Stuart Mill, Ωφελιμισμός, κεφ. V          

Karl Marx, Κριτική του Προγράμματος της Γκότα, Σύγχρονη Εποχή, σελ. 19-24   

John Rawls, Θεωρία της Δικαιοσύνης, μτφρ. Α. Τάκης, Ν. Στυλιανίδης, Φ. Παιονίδης, Φ. Βασιλόγιαννης, επίμετρο Κων/νος Παπαγεωργίου, (Αθήνα: Πόλις, 2001),  ενότητα 17

 

Περαιτέρω βιβλιογραφία

Νορμπέτρο Μπόμπιο, Ισότητα και Ελευθερία, Πόλις, 1998

Ronald Dworkin, Φιλελευθερισμός, εισαγωγή-μετάφραση Φιλήμων Παιονίδης, Αθήνα: Σάκκουλας, 1993

Thomas Nagel, «Ισότητα» στο Θανάσιμα Ερωτήματα, μτφρ. Κατερίνα Κιτίδη, (Αθήνα: Πολύτροπον, 2007), σελ. 151-178

Λίνα Παπαδοπούλου, «Ισότητα εναντίον ισότητας» στο Επιστήμη και Κοινωνία, 13 (2004), σελ. 167-199.