ΦΒ240

Πολιτική Φιλοσοφία: Μια εννοιολογική Εισαγωγή

Η παράδοση αφορά μια εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία. Η εισαγωγή αυτή δεν θα είναι ιστορική καθώς δεν επιλέγει στοχαστές σταθμούς στην ιστορία της πολιτικής σκέψης, αλλά εννοιολογική. Θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε βασικά ερωτήματα και έννοιες όπως τι είναι πολιτική φιλοσοφία, τι είναι κοινωνική δικαιοσύνη, τι είναι κράτος, πώς ορίζεται η πολιτική ελευθερία και πώς η ισότητα, πώς γίνεται αντιληπτή η έννοια και ο ρόλος της κοινότητας και πώς αντιλαμβανόμαστε σήμερα την δημοκρατία (αντιπροσώπευση, πλουραλισμός).

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου είμαι διαθέσιμος για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση koukouze@uoc.gr και στις ώρες ακρόασης που θα ανακοινωθούν.

Βιβλιογραφία

  • Adam Swift, Πολιτική Φιλοσοφία: Εισαγωγικός οδηγός για φοιτητές και πολιτικούς, μτφ Γ. Λαμπράκος, επιμέλεια Φ. Παιονίδης, Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ, 2014
  • Bruce Haddock, Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης, μετάφραση Βασίλης Φροσύνος, Πατάκης, 2009
  • Pierre Manent, Απλά Μαθήματα Πολιτικής Φιλοσοφίας, μετάφραση Δημ. Σωτηρόπουλος, Πόλις, 2005