ΦΒ240.6

Η έννοια της Πολιτικής Ελευθερίας

Στα πλαίσια του μαθήματος θα διερευνήσουμε την έννοια της πολιτικής ελευθερίας μέσα από την φημισμένη διάκρισή της ανάμεσα στην αρνητική και την θετική ελευθερία, προσπαθώντας αφενός να δούμε εάν και πώς σχετίζεται με την διάκριση μεταξύ της ελευθερίας δράσης και βούλησης, αλλά και αυτήν μεταξύ της ελευθερίας των αρχαίων σε σχέση με την ελευθερία των μοντέρνων. Θα εξετάσουμε τις αντιλήψεις των κλασικών φιλελεύθερων, Hobbes, Locke, Constant, Mill, αλλά και αυτές των Rousseau και Kant, καθώς και συγχρόνων όπως ο Hayek και ο Rawls. Στόχος είναι να διαπιστώσουμε, ανάμεσα σε άλλα, σημαντικά στοιχεία για τη σχέση του φιλελευθερισμού και της δημοκρατίας.