ΦΒ240.5

Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία: Ισότητα

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην έννοια της ισότητας και το ρόλο της στην πολιτική φιλοσοφία (νομική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική ισότητα). Σκοπός του μαθήματος είναι να απαντηθούν ερωτήματα όπως τι είναι ισότητα, ισότητα ανάμεσα σε ποιους και ως προς τι; Θα διαβάσουμε κλασικά κείμενα από τον Αριστοτέλη, τον Locke μέχρι τον Μιλ και τον Μαρξ, όπως επίσης και σύγχρονες προσεγγίσεις, εναντίον της ισότητας, όπως αυτή του Hayek, αλλά και εξισωτικές, οι οποίες υπερασπίζονται εκδοχές ισότητας ως προς τους πόρους, όπως αυτές των Rawls και Nagel.

 

 

Προτεινόμενα διδακτικά εγχειρίδια:

  1. Will Kymlicka, Η Πολιτική Φιλοσοφία της Εποχής μας, εισαγωγή-μετάφραση Γρηγόρης Μολύβας, Αθήνα: Πόλις, 2005
  2. Thomas Nagel, Ισότητα και Μεροληψία, εισαγωγή-επιμέλεια Κ. Κουκουζέλης, μετάφραση Κ. Κουκουζέλης και Π. Φλέσσας, επίμετρο Κων/νος Παπαγεωργίου, Αθήνα: Εκκρεμές, 2011