ΦΒ240.3

Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία. Αυτή την τελευταία την πραγματεύεται μέσω μιας εκδοχής του σύγχρονου φιλελευθερισμού, όπως αυτή έχει μετεξελιχθεί και αναπτυχθεί από φιλοσόφους όπως ο John Rawls, Thomas Nagel, Ronald Dworkin, T.M. Scanlon. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα συζητήσουμε ζητήματα που αφορούν τις διαφορές κλασικού και σύγχρονου φιλελευθερισμού, το ρόλο της ουτοπίας στην πολιτική σκέψη, νομιμοποίησης του κράτους μέσω θεωριών κοινωνικού συμβολαίου, ζητήματα ισότητας και ανισότητας, θεμελίωσης δικαιωμάτων, το ζήτημα της ανεκτικότητας και της πολυπολιτισμικότητας καθώς και το θέμα της δυνατότητας εγκαθίδρυσης παγκόσμιας δικαιοσύνης.