ΦΒ235.1

Ζητήματα Ηθικής Φιλοσοφίας και Βιοηθικής

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε την ηθική φιλοσοφία του Kant και την ωφελιμιστική θεωρία. Στη συνέχεια, υπό το πρίσμα των δυο αυτών ηθικών θεωριών, θα ασχοληθούμε με ζητήματα όπως η άμβλωση, η ευθανασία, η πορνεία και η απόλυτη φτώχεια.