ΦΒ235.1

Ζητήματα Ηθικής Φιλοσοφίας και Βιοηθικής (Ethical and Bioethical Issues)

Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού θα ασχοληθούμε με μια σειρά ζητημάτων που προκύπτουν στα πλαίσια της ηθικής φιλοσοφίας και της βιοηθικής, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της άμβλωσης, της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, της απόλυτης φτώχειας στον Τρίτο Κόσμο και του βιασμού.