ΦΒ234.1

Φιλοσοφία της Σεξουαλικότητας

Στο μάθημα αυτό θα μας απασχολήσουν ερωτήματα όπως: Υπό ποιες συνθήκες είναι ηθικά επιτρεπτό να ασκεί κανείς τη σεξουαλικότητά του και να αντλεί σεξουαλική ευχαρίστηση; Με ποιο/α άτομο/α; Για ποιο σκοπό; Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα προκύψουν μέσω της εξέτασης σημαντινών ζητημάτων στα πλαίσια της φιλοσοφίας της σεξουαλικότητας. Ορισμένα από τα ζητήματα αυτά είναι ο βιασμός, η πορνεία, η πορνογραφία, η σεξουαλική διαστροφή και η ομοφυλοφιλία. Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με κεντρικά ζητήματα της φιλοσοφίας της σεξουαλικότητας και η ανάπτυξη μιας κριτικής στάσης απέναντι σε αυτά.