ΦΒ233.4

Το Πρόβλημα της Ελεύθερης Βούλησης

Το «πρόβλημα της ελεύθερης βούλησης» είναι το πρόβλημα τού αν έχουμε τον έλεγχο των πράξεών μας και τού τι ακριβώς περιλαμβάνεται σ’ αυτόν τον έλεγχο. Πρόκειται για μια σύγχρονη συζήτηση, οπότε θα εξετάσουμε κυρίως τις απόψεις των φιλοσόφων που συμμετέχουν σε αυτή, ωστόσο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και τις απόψεις αρκετών κλασικών φιλοσόφων πάνω στο ζήτημα της ανθρώπινης ελευθερίας.