ΦΒ060.1

Γκέοργκ Λούκατς: Ιστορία και Ταξική Συνείδηση

Αντικείμενο της άσκησης είναι το κλασικό κείμενο του Γκέοργκ Λούκατς Ιστορία και ταξική συνείδηση (1923). Στο βιβλίο αυτό ο Λούκατς έθεσε τις βάσεις για τη διατύπωση μιας κριτικής εκδοχής του μαρξισμού. Γι’ αυτό άλλωστε το έργο αυτό υπήρξε κεντρικής σημασίας για τη διαμόρφωση της παράδοσης της κριτικής θεωρίας του 20ου και των αρχών του 21ου αιώνα. Θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο κεντρικό δοκίμιο του τόμου με τίτλο «Η πραγμοποίηση και η συνείδηση του προλεταριάτου». Θα αναλύσουμε ειδικότερα την έννοια της πραγμοποίησης, με βάση την οποία ο Λούκατς προσεγγίζει την παθολογία της καπιταλιστικής οικονομίας, κοινωνίας και πολιτικής. Θα συζητήσουμε επίσης τον τρόπο που η παθολογία αυτή αντανακλάται, σύμφωνα με την αντίληψή του, στο επίπεδο του πνεύματος και ιδίως σε αυτό της φιλοσοφικής σκέψης. Θα εξετάσουμε έτσι το γιατί η κριτική της φιλοσοφίας οδηγεί στη διατύπωση του αιτήματος της αλλαγής του κόσμου.