ΦΒ051.2

Λογοτεχνία και Φιλοσοφία: Φιλοσοφικά Ζητήματα

Η λογοτεχνία είναι δυνατόν να μελετηθεί και εξετασθεί όχι μόνον ως προς τη μορφή, την καλλιτεχνία και την καθαρά αισθητική της αξία, αλλά και ως προς το ενδεχόμενο γνωστικό περιεχόμενό της. Σε πολλά λογοτεχνικά έργα (και μάλιστα κατά κανόνα στα πιο σημαντικά) θίγονται με τρόπο πρωτότυπο θέματα, ερωτήματα και προβλήματα φιλοσοφικά, λ.χ. ηθικά, υπαρξιακά, μεταφυσικά, αισθητικά, κοινωνικού προβληματισμού κτλ.

Στην Άσκηση θα εξετάσομε και θα συζητήσομε μερικά από τα ζητήματα αυτά στο έργο ορισμένων σημαντικών Νεοελλήνων λογοτεχνών (ενδεικτικά των: Κ. Παλαμά, Κ. Π. Καβάφη, Ά. Σικελιανού, Ν. Καζαντζάκη, Γ. Σεφέρη κ.α.). Οι φοιτητές/τριες μπορούν να προτείνουν και άλλα συναφή θέματα.  

Ενδεικτική βασική βιβλιογραφία

  • Τα κείμενα των συγγραφέων οι οποίοι θα μελετηθούν.
  • Παπανούτσος, Ε.Π., Αισθητική, Αθήνα: Νόηση 2003
  • Κόκορης, Δ., Φιλοσοφία και νεοελληνική λογοτεχνία. Πτυχές μιας σύνθετης σχέσης, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2015
  • Ήγκλετον, Τ., Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας, επιμέλεια Δ. Τζιόβας, Αθήνα: Οδυσσέας 1989
  • Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (των Κ. Θ. Δημαρά, Λ. Πολίτη, R. Beaton, M. Vitti)
  • Μαστροδημήτρης, Π. Δ.,  Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία, 7η έκδ., Αθήνα: Δόμος 2011  

Στο μάθημα θα δοθεί περαιτέρω ειδική βιβλιογραφία.