ΦΒ050.6

Η ποιητική του Αριστοτέλη

Η άσκηση αποσκοπεί σε μια εκ του σύνεγγυς γνωριμία με την Ποιητική του Αριστοτέλη· ένα κείμενο που άσκησε καταλυτική επίδραση στη διαμόρφωση αυτού που ονομάστηκε αργότερα νεοκλασική θεωρία για την τέχνη. Σε πρώτο λοιπόν επίπεδο φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με ένα πρωτότυπο φιλοσοφικό κείμενο και να τους  εξοικειώσει με την διαδικασία της φιλοσοφικής ανάλυσης. Περαιτέρω, στοχεύει να ασκήσει την ικανότητά τους στην συγγραφή επιστημονικής εργασίας με βάση φιλοσοφικές πηγές και, τέλος, να τους φέρει σε επαφή  με τις βασικές έννοιες της Ποιητικής του Αριστοτέλη: με την έννοια της μίμησης, της κάθαρσης, του τραγικού οίκτου και φόβου κτλ.