ΦΒ050.5

Αισθητική και Ηθική Αξία

Στο πλαίσιο αυτής της άσκησης θα μελετήσουμε φιλοσοφικά κείμενα από διαφορετικά ρεύματα και εποχές, τα οποία εξετάζουν τη σχέση ανάμεσα στην ηθική αξία και την αισθητική αξία (ή, ευρύτερα, την καλλιτεχνική αξία) αλλά και συναφή ζητήματα, όπως αυτό της λογοκρισίας. Ορισμένα από αυτά τα κείμενα θα είναι στην αγγλική γλώσσα, οπότε είναι απαραίτητο, όσοι/ες δηλώσουν την άσκηση, να μπορούν να επεξαργαστούν αγγλικό κείμενο.