ΦΒ050.4

Cynthia Freeland: Μα είναι αυτό Τέχνη;

Η άσκηση αυτή έχει ως αντικείμενό της την κριτική ανάγνωση του βιβλίου της Cynthia Freeland, το οποίο εξετάζει θεωρητικά ζητήματα σχετικά με τη φύση, την πρόσληψη και τη διαχείριση του έργου τέχνης. Επιπροσθέτως θα μελετήσουμε κάποια φιλοσοφικά κείμενα στην αγγλική γλώσσα τα οποία σχετίζονται με επιμέρους ζητήματα που θίγει η Freeland.