ΦΒ040.2

Πλάτωνας: «Πολιτεία»

Η Πολιτεία του Πλάτωνα είναι ένα πολυσύνθετο έργο, το οποίο θίγει ζητήματα γνωσιοθεωρίας, ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας, φιλοσοφικής ψυχολογίας, μεταφυσικής κ.ο.κ. Εντούτοις φαίνεται να υπάρχει μια θεμελιώδης λογική που διαπερνάει τα μέρη του και συνέχει όλες αυτές τις προβληματικές. Η άσκηση αυτή –κατάλληλη και για αρχάριους– έχει ως στόχο την εξοικείωση με τη βαθύτερη συνοχή των επιμέρους προβληματικών πάνω στη βάση της συζήτησης συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Έμφαση θα δοθεί στην ανάγνωση του πρώτου, εισαγωγικού βιβλίου της Πολιτείας με τη γνωστή αντιπαράθεση του Σωκράτη με τον Θρασύμαχο για το νόημα της δικαιοσύνης, καθώς και του όγδοου βιβλίου με την αναφορά στην παρακμή των πολιτευμάτων.  

Προτεινόμενα εγχειρίδια:

  1. Πλάτων, Πολιτεία, μτφρ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλος, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2002.
  2. Alexandre Koyré, Φιλοσοφία και Πολιτεία. Εισαγωγή στην ανάγνωση του Πλάτωνα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1990.
  3. Α.Ε. Τaylor, Πλάτων, εκδόσεις ΜΙΕΤ.