ΦΒ040.1

Για την Αιώνια Ειρήνη: Rousseau, Kant, Rawls

Στην εν λόγω άσκηση θα αναγνώσουμε και θα συζητήσουμε βασικά το εξαιρετικό δοκίμιο του Immanuel Kant, Για την Αιώνια Ειρήνη έργο που βρίσκεται στην βάση της πολιτικής του φιλοσοφίας. Το συγκεκριμένο έργο που θέτει το ζήτημα της επίτευξης ειρήνης μεταξύ των κρατών θα συνδεθεί με το αντίστοιχο δοκίμιο του Jean Jacques Rousseau που προηγείται και που αφορά ένα σχόλιο στο σχέδιο αιώνιας ειρήνης του Abbe de St Pierre, αλλά και το πολύ πρόσφατο έργο του John Rawls, Το Δίκαιο των Λαών. Το δοκίμιο του Kant συνεχίζει ακόμη και σήμερα να προκαλεί συζητήσεις και παραμένει επίκαιρο, ανάμεσα σε άλλα και για την δυναμική της ιδέας ενός κοσμοπολιτικού δικαίου. Η άσκηση θα εξεταστεί με παρουσιάσεις και εργασίες.