ΦΒ034.1

Σολιψισμός και Αντικειμενοποίηση

Στόχος της άσκησης αυτής αποτελεί η μελέτη του φαινομένου της σεξουαλικής αντικειμενοποίησης (της μεταχείρισης του ανθρώπου ως αντικειμένου), μέσω της ανάγνωσης του βιβλίου της Rae Langton Sexual Solipsism: Essays on Pornography and Objectification.