ΦΒ030.4

Ζητήματα της Καντιανής Ηθικής

Η ηθική  φιλοσοφία του Καντ είναι, από κοινού με την λεγόμενη «αρεταϊκή ηθική» και τον Ωφελιμισμό, μια από τις κυριότερες ηθικές θεωρίες, όχι απλώς με ιστορική αλλά με μεγάλη θεωρητική και πρακτική σημασία και επικαιρότητα. Στην Άσκηση θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν μερικά από τα βασικά ζητήματα και προβλήματα της καντιανής ηθικής (ορισμένα από αυτά σε σχέση και σε σύγκριση με τον Ωφελιμισμό και την αρεταϊκή ηθική). Ένας σκοπός της Άσκησης θα είναι η αντιμετώπιση συγκεκριμένων ηθικών ερωτημάτων και διλημμάτων, δηλ. η εφαρμογή των ηθικών θεωριών σε πρακτικά ζητήματα.   

     Οι φοιτητές/τριες θα αναλάβουν θέματα τα οποία θα παρουσιάσουν στο μάθημα, και στο τέλος θα παραδώσουν γραπτή εργασία. Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαπαιτούμενο η «Ηθική φιλοσοφία» (Υ), ενώ συνιστάται ιδιαίτερα η γνώση της ηθικής θεωρίας του Καντ.

Βασική βιβλιογραφία

  • Ι. Καντ, Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Γ. Τζαβάρας, Αθήνα: Δωδώνη 1984 (& ανατυπώσεις).
  • Ι. Καντ, Κριτική του πρακτικού Λόγου, μετάφραση, σημειώσεις, επιλεγόμενα Κ. Ανδρουλιδάκης, Αθήνα: Εστία, 6η έκδ. 2015.
  • Ι. Καντ, Μεταφυσική των ηθών, μετάφραση, σημειώσεις, επιλεγόμενα Κ. Ανδρουλιδάκης, Αθήνα: Σμίλη 2013.

Περαιτέρω ειδική βιβλιογραφία θα δοθεί στην Άσκηση.