ΦΒ030.2

H Φαινομενολογία του Κακού (Arendt και Ricoeur)

  1. Το κακό στον αρχαίο ελληνικό κόσμο (ηρωικοί μύθοι και τραγική ποίηση)
  2. Η φιλοσοφική αντίδραση: φυσικός κόσμος και ηθικός κόσμος
  3. Η χριστιανική αντίδραση στη φιλοσοφία (Ειρηναίος και Αυγουστίνος)
  4. Η αισιοδοξία και η απαισιοδοξία της νεότερης εποχής (Bayle, Pascal, Voltaire, Leibniz, Rousseau).
  5. Kant: η αποτυχία όλων των Θεοδικιών και το «ριζικό κακό» (μελέτη αποσπασμάτων από τα σχετικά κείμενα του Kant).
  6. Η Hannah Arendt και η κοινοτυπία του κακού.
  7. Το Κακό: Μια Πρόκληση για τη Φιλοσοφία και τη Θεολογία (το κείμενο του Ricoeur που θα μελετήσουμε στενά: πώς σχετιζόμαστε με το κακό και πώς να σταθούμε απέναντι στο κακό).

Για τα 1, 2, 3 θα χρησιμοποιηθεί προγενέστερη επεξεργασία τους από τον Ricoeur.