ΦΓ357

Ζητήματα Φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας

Η φιλοσοφική Ανθρωπολογία θέτει ερωτήματα του είδους: Ποιο είναι το έργο, η λειτουργία και η αποστολή του ανθρώπου; Τι είναι ο άνθρωπος; Πώς συνδέονται τα ερωτήματα αυτά με την αναζήτηση των ηθικών κανόνων, αξιών και αρχών; Στην ιστορία της φιλοσοφίας έχουν αναπτυχθεί ποικίλες αντιλήψεις και προσεγγίσεις των ζητημάτων αυτών.

Στο σεμινάριο θα μελετήσομε και θα συζητήσομε ορισμένα από τα σχετικά ζητήματα με βάση κείμενα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, των Στωικών, του Σπινόζα, του Καντ, του Σίλλερ και του Σοπενχάουερ.  

Διευκρινίσεις: Για ευνόητους λόγους (για να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερους φοιτητές/τριες) δεν επιτρέπεται κατ’ αρχήν η συμμετοχή φοιτητή/τριας και στα δύο σεμινάρια του ιδίου διδάσκοντος (Κ. Α.). Επίσης, επειδή τα θέματα των σεμιναρίων του Χ.Ε. 2015/16 & του τρέχοντος Ε.Ε. επικαλύπτονται (ή τέμνονται) σε μεγάλο βαθμό, δεν επιτρέπεται κατ’ αρχήν η συμμετοχή φοιτητή/τριας που παρακολούθησε το σεμινάριο ΦΒ 357.3/ΦΓ 363.11 του Χ.Ε. 2015/16 σε κανένα από τα δύο σεμινάρια του τρέχοντος Ε.Ε.