ΦΑ316.1

Ανθρωπολογία και Φιλοσοφία

Οι σχέσεις ανθρωπολογίας και φιλοσοφίας δεν γίνονται συχνά αντικείμενο διερεύνησης. Εντούτοις τα όρια του ανθρώπινου είτε γίνονται αντιληπτά σε αντιπαράθεση προς το μη-ανθρώπινο (έμβιο ή μη) είτε προς το απάνθρωπο αποτελούν σημαντική πηγή αναστοχασμού για ποικίλες παραδόσεις στην ιστορία της φιλοσοφίας. Το σεμινάριο θα μελετήσει κείμενα του γαλλικού και σκωτικού διαφωτισμού τόσο σχετικά με την διαφορετικότητα των ανθρωπίνων φυλών όσο και σχετικά με τον πλουραλισμό των πολιτισμικών παραδόσεων, όπως αναπτύσσονται από φιλοσόφους όπως ο Ντιντερο, ο Μοντεσκιέ, ο Χιουμ ή ο Ρουσώ. Στόχος είναι η διερεύνηση εννοιών κλειδιά, στο μεταίχμιο μεταξύ φιλοσοφίας και ανθρωπολογίας όπως αγριότητα, πολιτισμός και πρόοδος.