ΦΑ301.9

Θέματα από τη Μεταφυσική των ηθών του Καντ (Topics from Kant's Metaphysics of Morals)

Ο όρος «μεταφυσική των ηθών» δηλώνει, πρώτα, την καντιανή έννοια της έλλογης ή ορθολογικής ηθικής σε διάκριση από την εμπειρική πρακτική ανθρωπολογία. Επιπλέον, αναφέρεται στο τρίτο κύριο ηθικό έργο του Καντ, τη Μεταφυσική των ηθών (1797), που περιλαμβάνει τη φιλοσοφία του δικαίου και το σύστημα της ηθικής, ιδίως το ειδικό μέρος της ή την εφαρμοσμένη ηθική. Στο σεμινάριο θα εξετασθούν και θα συζητηθούν ορισμένα θέματα της καντιανής ηθικής.

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαπαιτούμενο η «Ηθική φιλοσοφία», ενώ συνιστάται ιδιαίτερα γνώση της ηθικής θεωρίας του Καντ.

Βασική βιβλιογραφία

Ι. Καντ, Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών, εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Γ. Τζαβάρας, Αθήνα: Δωδώνη, 1984 (& ανατυπώσεις).
Ι. Καντ, Κριτική του πρακτικού Λόγου, μετάφραση, σημειώσεις, επιλεγόμενα Κ. Ανδρουλιδάκης, Αθήνα: Εστία, 4η έκδ. 2010.
Ι. Καντ, Μεταφυσική των ηθών, μετάφραση, σημειώσεις, επιλεγόμενα Κ. Ανδρουλιδάκης, Αθήνα: Ιδεόγραμμα (υπό έκδοση).

Περαιτέρω ειδική βιβλιογραφία θα δοθεί στο σεμινάριο.