ΦΑ301.8

Το πρόβλημα της δημιουργίας στην αρχαία φιλοσοφία (The problem of creationism in ancient philosophy)

Τα πρώτα επιχειρήματα υπέρ της δημιουργίας του κόσμου (υπέρ της ύπαρξης ενός θεού ή ενός σχεδίου που εξηγεί τη φυσική τάξη) αναπτύχθηκαν ως απαντήσεις σε φιλοσόφους που θεωρήθηκαν πρώτοι εκπρόσωποι του υλισμού και της μηχανοκρατίας. Στόχος μας σε αυτό το σεμινάριο είναι ανασυγκροτήσουμε τη σχετική διαμάχη στην αρχαία φιλοσοφία, εντοπίζοντας και τον απόηχό της στη νεότερη συζήτηση γύρω από τον δαρβινισμό.

Οι συναντήσεις θα οργανωθούν με βάση κείμενα (Ησίοδος, Αναξαγόρας, Εμπεδοκλής, Δημόκριτος, Επίκουρος, Λουκρήτιος, Πλάτων, Αριστοτέλης, Γαληνός) τα οποία θα αναρτώνται στο student web σε εβδομαδιαία βάση.

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τη συμμετοχή στο μάθημα, την προφορική παρουσίαση του θέματος της τελικής εργασίας, και το κείμενο της τελικής εργασίας.