ΦΑ301.6

Πράξη και Ελεύθερη Βούληση

Στο σεμινάριο θα εξεταστεί η σχέση μεταξύ πράξης και ελευθερίας. Πρώτον, μέσα από την προοπτική της φιλοσοφίας της δράσης, και κινούμενοι τόσο στο επίπεδο της οντολογίας των πράξεων όσο και στο επίπεδο της εξήγησης των πράξεων, θα προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά των πράξεων, τα οποία μας επιτρέπουν να τις συνδέουμε με την ελευθερία και να τις διακρίνουμε έτσι από τα άλλα συμβάντα στο πεδίο της φύσης. Και, δεύτερον, μέσα από την προοπτική του φιλοσοφικού προβλήματος της ελεύθερης βούλησης, θα εξετάσουμε σε ποιον βαθμό το ερώτημα για την ελευθερία μπορεί τελικά να αναχθεί στο ερώτημα τού τι είναι η πράξη.

Στο σεμινάριο θα προταθεί βιβλιογραφία, βάσει της οποίας οι φοιτητές θα γράψουν και θα παρουσιάσουν  εργασίες.