ΦΑ301.3

Το πρόβλημα της ελευθερίας στον Καντ

Σύμφωνα με τον Καντ η έννοια της ελευθερίας αποτελεί τον «ακρογωνιαίο λίθο ολόκληρου του οικοδομήματος ενός συστήματος του καθαρού Λόγου». Στο Σεμινάριο θα εξετάσουμε το πρόβλημα της ελευθερίας τόσο μέσα από την προοπτική της θεωρητικής και πρακτικής φιλοσοφίας του Καντ, όσο και μέσα από την προοπτική της σύγχρονης συζήτησης για το πρόβλημα της ελεύθερης βούλησης.

Θα χρησιμοποιηθούν οι ελληνικές μεταφράσεις των σχετικών έργων του Καντ, καθώς και επιλεγμένα ξενόγλωσσα βιβλία που αφορούν την ερμηνεία της καντιανής θεωρίας της ελευθερίας.